Farmer Loan 50 हजार प्रोत्साहन अनुदानासाठी जे शेतकरी अपात्र ठरलेले आहेत त्या सर्व याद्या जाहीर, यादीत तुमचे नाव पहा.

50 हजार प्रोत्साहन अनुदान साठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.