board result 2023 class 12 10 वी 12 वी चा निकाल दुपारी एक वाजता लागणार; इथे पहा तुमचा निकाल..!

board result 2023 class

सूत्राच्या मिळालेल्या माहिती नुसार 10 जून रोजी दुपारी एक वाजता लागणार आहे. त्यासाठी खाली वेबसाइट दिली आहे. 

https://mahresult.nic.in/