Cotton Market Price आज “या” जिल्ह्यात मिळाला कापसाला सर्वात जास्त दर, पहा आजचे जिल्हानिहाय कापूस बाजार भाव.

आजचे कापूस बाजार भाव. Aajche Kapus bajar bhav

भोकर — क्विंटल

आवक – 40

कमीत कमी दर – 7435

जास्तीत जास्त दर – 7485

सर्वसाधारण दर – 7460

 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 1900

कमीत कमी दर – 7450

जास्तीत जास्त दर – 7550

सर्वसाधारण दर – 7500

 

श्रीगोंदा — क्विंटल

आवक – 651

कमीत कमी दर – 7300

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7400

 

किनवट — क्विंटल

आवक – 70

कमीत कमी दर – 7100

जास्तीत जास्त दर – 7300

सर्वसाधारण दर – 7200

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 1530

कमीत कमी दर – 7400

जास्तीत जास्त दर – 7940

सर्वसाधारण दर – 7800

 

भद्रावती — क्विंटल

आवक – 83

कमीत कमी दर – 7600

जास्तीत जास्त दर – 7675

सर्वसाधारण दर – 7638

 

हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 60

कमीत कमी दर – 7500

जास्तीत जास्त दर – 8100

सर्वसाधारण दर – 8100

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 78

कमीत कमी दर – 7450

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7475

 

मनवत लोकल क्विंटल

आवक – 1300

कमीत कमी दर – 7555

जास्तीत जास्त दर – 7910

सर्वसाधारण दर – 7680

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 300

कमीत कमी दर – 7555

जास्तीत जास्त दर – 7710

सर्वसाधारण दर – 7635

 

आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल

आवक – 101

कमीत कमी दर – 7000

जास्तीत जास्त दर – 8000

सर्वसाधारण दर – 7500

 

काटोल लोकल क्विंटल

आवक – 40

कमीत कमी दर – 7300

जास्तीत जास्त दर – 7600

सर्वसाधारण दर – 7400

 

कोर्पना लोकल क्विंटल

आवक – 520

कमीत कमी दर – 7400

जास्तीत जास्त दर – 7600

सर्वसाधारण दर – 7500

 

यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 62

कमीत कमी दर – 7290

जास्तीत जास्त दर – 7800

सर्वसाधारण दर – 7540