Cotton Market महाराष्ट्रात आज कुठल्या जिल्ह्यामध्ये मिळाला कापसाला जास्त दर ? पहा प्रमुख बाजार समिती मधील आजचे कापुस बाजार भाव.

आजचे कापूस बाजार भाव. Aajche Kapus bajar bhav

 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 2300

कमीत कमी दर – 7500

जास्तीत जास्त दर – 7550

सर्वसाधारण दर – 7550

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 232

कमीत कमी दर – 7755

जास्तीत जास्त दर – 7850

सर्वसाधारण दर – 7840

 

किनवट — क्विंटल

आवक – 77

कमीत कमी दर – 7200

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7350

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 1880

कमीत कमी दर – 7700

जास्तीत जास्त दर – 8075

सर्वसाधारण दर – 7950

 

भद्रावती — क्विंटल

आवक – 55

कमीत कमी दर – 7200

जास्तीत जास्त दर – 7700

सर्वसाधारण दर – 7450

 

हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 43

कमीत कमी दर – 7550

जास्तीत जास्त दर – 7750

सर्वसाधारण दर – 7750

 

आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 194

कमीत कमी दर – 7660

जास्तीत जास्त दर – 7800

सर्वसाधारण दर – 7700

 

घणसावंगी ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 210

कमीत कमी दर – 7000

जास्तीत जास्त दर – 7300

सर्वसाधारण दर – 7200

 

आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 592

कमीत कमी दर – 7800

जास्तीत जास्त दर – 7900

सर्वसाधारण दर – 7850

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 118

कमीत कमी दर – 7550

जास्तीत जास्त दर – 7600

सर्वसाधारण दर – 7580

 

सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 66

कमीत कमी दर – 7900

जास्तीत जास्त दर – 8000

सर्वसाधारण दर – 7950

 

कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल

आवक – 1039

कमीत कमी दर – 7400

जास्तीत जास्त दर – 7800

सर्वसाधारण दर – 7600

 

अकोला लोकल क्विंटल

आवक – 66

कमीत कमी दर – 7290

जास्तीत जास्त दर – 7300

सर्वसाधारण दर – 7295

 

अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल

आवक – 105

कमीत कमी दर – 7200

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7350

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 400

कमीत कमी दर – 7300

जास्तीत जास्त दर – 7870

सर्वसाधारण दर – 7650

 

वरोरा लोकल क्विंटल

आवक – 642

कमीत कमी दर – 7450

जास्तीत जास्त दर – 7871

सर्वसाधारण दर – 7725

 

काटोल लोकल क्विंटल

आवक – 100

कमीत कमी दर – 7000

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7300

 

कोर्पना लोकल क्विंटल

आवक – 896

कमीत कमी दर – 7500

जास्तीत जास्त दर – 7750

सर्वसाधारण दर – 7600

 

मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 98

कमीत कमी दर – 7200

जास्तीत जास्त दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7300

 

सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 274

कमीत कमी दर – 7700

जास्तीत जास्त दर – 7940

सर्वसाधारण दर – 7850

 

बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 30

कमीत कमी दर – 4100

जास्तीत जास्त दर – 7220

सर्वसाधारण दर – 7011

 

परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 20

कमीत कमी दर – 7300

जास्तीत जास्त दर – 7700

सर्वसाधारण दर – 7500

 

वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 650

कमीत कमी दर – 7500

जास्तीत जास्त दर – 8050

सर्वसाधारन दर – 7750

 

खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 33

कमीत कमी दर – 7400

जास्तीत जास्त दर – 7535

सर्वसाधारण दर – 7467

 

पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 577

कमीत कमी दर – 7651

जास्तीत जास्त दर – 8151

सर्वसाधारण दर – 8060

 

भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 103

कमीत कमी दर – 7500

जास्तीत जास्त दर – 7805

सर्वसाधारण दर – 7650