Cotton Price Today शेतकरी होणार मालामाल.!!आज कापूस बाजार भाव वाढले “इतक्या” रुपयांनी, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

आजचे जिल्हानिहाय कापूस बाजार भाव. Ajche Kapus bajar bhav 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 2550

कमीत कमी दर – 8650

जास्तीत जास्त दर – 8750

सर्वसाधारण दर – 8700

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 1400

कमीत कमी दर – 8650

जास्तीत जास्त दर – 8920

सर्वसाधारण दर – 8850

 

हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 6

कमीत कमी दर – 8600

जास्तीत जास्त दर – 8801

सर्वसाधारण दर – 8801

 

आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 681

कमीत कमी दर – 8800

जास्तीत जास्त दर – 8900

सर्वसाधारण दर – 8850

 

उमरेड लोकल क्विंटल

आवक – 107

कमीत कमी दर – 8600

जास्तीत जास्त दर – 8710

सवसाधरण दर – 8650

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 300

कमीत कमी दर – 8800

जास्तीत जास्त दर – 8965

सर्वसाधारण दर – 8850

 

सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 101

कमीत कमी दर – 8800

जास्तीत जास्त दर – 8950

सर्वसाधारण दर – 8900

 

बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 36

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 8590

सर्वसाधारण दर – 8550

 

हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 940

कमीत कमी दर – 8600

जास्तीत जास्त दर – 8965

सर्वसाधारण दर – 8790