Cotton Price Today खुशखबर.!! कापसाचे दर वाढले आज “इतक्या” रुपयांनी, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

Aajche Kapus bajar bhav 

भोकर — क्विंटल

आवक – 28

कमीत कमी दर – 8435

जास्तीत जास्त दर – 8485

सर्वसाधारण दर – 8460

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 538

कमीत कमी दर – 8650

जास्तीत जास्त दर – 8795

सर्वसाधारण दर – 8795

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 1700

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8540

सर्वसाधारण दर – 8500

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 224

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8425

 

उमरेड लोकल क्विंटल

आवक – 32

कमीत कमी दर – 8410

जास्तीत जास्त दर – 8420

सर्वसाधारण दर – 8415

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 200

कमीत कमी दर – 8450

जास्तीत जास्त दर – 8530

सर्वसाधारण दर – 8465

 

काटोल लोकल क्विंटल

आवक – 170

कमीत कमी दर – 8000

जास्तीत जास्त दर – 8500

सर्वसाधारण दर – 8300

 

सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 21

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8500

सर्वसाधारण – 400

 

यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 5

कमीत कमी दर – 7640

जास्तीत जास्त दर – 8550

सर्वसाधारण दर – 8230