Cotton Price Today खुशखबर.!! कापसाला “या” जिल्ह्यात आज मिळाला रेकॉर्ड ब्रेक दर, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

Aajche Kapus bajar bhav 

भोकर — क्विंटल

आवक – 51

कमीत कमी दर – 8335

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8392

 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 2000

कमीत कमी दर – 8350

जास्तीत जास्त दर – 8350

सर्वसाधारण दर – 8350

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 705

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8605

सर्वसाधारण दर – 8545

 

किनवट — क्विंटल

आवक – 131

कमीत कमी दर – 8000

जास्तीत जास्त दर – 8200

सर्वसाधारण दर – 8100

 

आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 442

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8550

सर्वसाधारण दर – 8530

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 207

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8350

 

उमरेड लोकल क्विंटल

आवक – 42

कमीत कमी दर – 8475

जास्तीत जास्त दर – 8550

सर्वसाधारण दर – 8500

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 100

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8430

सर्वसाधारण दर – 8300

 

सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 250

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8670

सर्वसाधारण दर – 8600

 

बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 23

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 8251

सर्वसाधारण दर – 8200

 

हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 1070

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8610

सर्वसाधारण दर – 8520

 

बार्शी – टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 702

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8400