Cotton Price Today आजच्या कापूस भावात झाली मोठ्या प्रमाणात वाढ, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

Aajche Kapus bajar bhav 

भोकर — क्विंटल

आवक – 28

कमीत कमी दर – 8435

जास्तीत जास्त दर – 8485

सर्वसाधारण दर – 8460

 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 1500

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8450

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 538

कमीत कमी दर – 8650

जास्तीत जास्त दर – 8795

सर्वसाधारण दर – 8795

 

किनवट — क्विंटल

आवक – 114

कमीत कमी दर – 8100

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8300

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 1700

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8540

सर्वसाधारण दर – 8500

 

भद्रावती — क्विंटल

आवक – 17

कमीत कमी दर – 8450

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8450

 

समुद्रपूर — क्विंटल

आवक – 300

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8625

सर्वसाधारण दर – 8500

 

आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 179

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8600

सर्वसाधारण दर – 8400

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 224

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8425

 

घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 395

कमीत कमी दर – 8100

जास्तीत जास्त दर – 8370

सर्वसाधारण दर –

 

उमरेड लोकल क्विंटल

आवक – 32

कमीत कमी दर – 8410

जास्तीत जास्त दर – 8420

सर्वसाधारण दर – 8415

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 200

कमीत कमी दर – 8450

जास्तीत जास्त दर – 8530

सर्वसाधारण दर – 8465

 

काटोल लोकल क्विंटल

आवक – 170

कमीत कमी दर – 8000

जास्तीत जास्त दर – 8500

सर्वसाधारण दर – 8300

 

कोर्पना लोकल क्विंटल

अगाक – 914

कमीत कमी दर – 7800

जास्तीत जास्त दर – 8350

सर्वसाधारण दर – 8100

 

सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 21

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8500

सर्वसाधारण दर – 8400

 

सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 235

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8680

सर्वसाधारण दर – 8600

 

परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 20

कमीत कमी दर – 8700

जास्तीत जास्त दर – 8790

सर्वसाधारण दर – 8775

 

हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 1320

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8680

सर्वसाधारण दर – 8470

 

वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 475

कमीत कमी दर – 8525

जास्तीत जास्त दर – 8625

सर्वसाधारण दर – 8600

 

यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 5

कमीत कमी दर – 7640

जास्तीत जास्त दर – 8550

सर्वसाधारण दर – 8230

 

चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 345

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8525

सर्वसाधारण दर – 8511

 

पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 382

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8715

सर्वसाधारण दर – 8575