Cotton Price Today खुशखबर.!! कापूस बाजार भावाने आज गाठला नवीन उच्चांक, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

Ajche Kapus bajar bhav 

सावनेर

आवक – 1750 क्विंटल

जात – —

कमीत कमी दर – 8250

जास्तीत जास्त दर – 8375

सर्वसाधारण दर – 8350

 

किनवट

आवक – 72 क्विंटल

जात – —

कमीत कमी दर – 7900

जास्तीत जास्त दर – 8200

सर्वसाधारण दर – 8050

 

पारशिवनी

आवक – 80 क्विंटल

जात – — एच 4 मध्यम स्टेपल

कमीत कमी दर – 8250

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8450

 

 उमरेड

आवक – 21 क्विंटल

जात – — लोकल

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8550

सर्वसाधारण दर – 8525

 

देऊळगाव राजा

आवक – 200 क्विंटल

जात – — लोकल

कमीत कमी दर – 8400

जास्तीत जास्त दर – 8585

सर्वसाधारण दर – 8450

 

 कोर्पणा

आवक – 350 क्विंटल

जात – — लोकल

कमीत कमी दर – 7800

जास्तीत जास्त दर – 8300

सर्वसाधारण दर – 8100

 

बारामती

आवक – 38 क्विंटल

जात – — मध्यम स्टेपल

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 8322

सर्वसाधारण दर – 8022

 

हिंगणघाट

आवक – 962 क्विंटल

जात – — मध्यम स्टेपल

कमीत कमी दर – 8350

जास्तीत जास्त दर – 8675

सर्वसाधारण दर – 8460