Onion Price Today कांद्याच्या बाजारभावात झाली मोठ्या प्रमाणात वाढ, लगेच पहा आजचे कांदा बाजार भाव.

Aajche Kanda Bajar Bhav

कोल्हापूर — क्विंटल

आवक – 4450

कमीत कमी दर – 700

जास्तीत जास्त दर – 2500

सर्वसाधारण दर – 1200

 

औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 579

कमीत कमी दर – 200

जास्तीत जास्त दर – 1200

सर्वसाधारण दर – 700

 

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल

आवक – 9022

कमीत कमी दर – 900

जास्तीत जास्त दर – 2000

सर्वसाधारण दर – 1450

 

सातारा — क्विंटल

आवक – 176

कमीत कमी दर – 1000

जास्तीत जास्त दर – 2000

सर्वसाधारण दर – 1500

 

जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल

आवक – 5857

कमीत कमी दर – 800

जास्तीत जास्त दर – 2350

सर्वसाधारण दर – 1600

 

सोलापूर लाल क्विंटल

आवक – 27922

कमीत कमी दर – 100

जास्तीत जास्त दर – 2600

सर्वसाधारण दर – 1400

 

धुळे लाल क्विंटल

आवक – 4096

कमीत कमी दर – 200

जास्तीत जास्त दर – 1700

सर्वसाधारण दर – 1300

 

लासलगाव लाल क्विंटल

आवक – 9000

कमीत कमी दर – 1000

जास्तीत जास्त दर – 2081

सर्वसाधारण दर – 1700

 

लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल

आवक – 800

कमीत कमी दर – 700

जास्तीत जास्त दर – 2000

सर्वसाधारण दर – 1700

 

जळगाव लाल क्विंटल

आवक – 1160

कमीत कमी दर – 300

जास्तीत जास्त दर – 1677

सर्वसाधारण दर – 1015

 

मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल

आवक – 6000

कमीत कमी दर – 600

जास्तीत जास्त दर – 1900

सर्वसाधारण दर – 1700

 

पंढरपूर लाल क्विंटल

आवक – 304

कमीत कमी दर – 300

जास्तीत जास्त दर – 2200

सर्वसाधारण दर – 1500

 

नागपूर लाल क्विंटल

आवक – 1000

कमीत कमी दर – 1000

जास्तीत जास्त दर – 2000

सर्वसाधारण दर – 1750

 

मनमाड लाल क्विंटल

आवक – 4500

कमीत कमी दर – 500

जास्तीत जास्त दर – 1831

सर्वसाधारण दर – 1400

 

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल

आवक – 140

कमीत कमी दर – 870

जास्तीत जास्ती दर – 1775

सर्वसाधारण दर – 1700

 

पाथर्डी लाल क्विंटल

आवक – 375

कमीत कमी दर – 200

जास्तीत जास्त दर – 1600

सावसाधरण दर – 1200

 

साक्री लाल क्विंटल

आवक – 3100

कमीत कमी दर – 400

जास्तीत जास्त दर – 1360

सर्वसाधारण दर – 700

 

भुसावळ लाल क्विंटल

आवक – 20

कमीत कमी दर – 1000

जास्तीत जास्त दर – 1000

सर्वसाधारण दर – 1000