Onion Price खुशखबर.!! कांद्याच्या दरात झाली मोठ्या प्रमाणात वाढ, लगेच पहा आजचे कांदा बाजार भाव.

Aajche Kanda Bajar Bhav

 

सातारा — क्विंटल

आवक – 195

कमीत कमी दर – 1500

जास्तीत जास्त दर – 2200

सर्वसाधरण दर – 1800

 

जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल

आवक – 5885

कमीत कमी दर – 950

जास्तीत जास्त दर – 2210

सर्वसाधारण दर – 1450

 

पारनेर लाल क्विंटल

आवक – 10593

कमीत कमी दर – 300

जास्तीत जास्त दर – 2300

सर्वसाधारण दर – 1300

 

भुसावळ लाल क्विंटल

आवक – 81

कमीत कमी दर – 1000

जास्तीत जास्त दर – 1000

सर्वसाधारण दर – 1000

 

पुणे लोकल क्विंटल

आवक – 14280

कमीत कमी दर – 800

जास्तीत जास्त दर – 2200

सर्वसाधारण दर – 1500

 

पुणे- खडकी लोकल क्विंटल

आवक – 24

कमीत कमी दर – 1200

जास्तीत जास्त दर – 1700

सर्वसाधारण दर – 1450

 

पुणे-मोशी लोकल क्विंटल

आवक – 283

कमीत कमी दर – 500

जास्तीत जास्त दर – 1200

सर्वसाधारण दर – 850