Soyabean Price Today सोयाबीन बाजार भावामध्ये आज झाली मोठ्या प्रमाणात वाढ, लगेच पहा आजचे दर.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Soyabean Price Today

लासलगाव – विंचूर — क्विंटल

आवक – 890

कमीत कमी दर – 3000

जास्तीत जास्त दर – 5540

सर्वसाधारण दर – 5400

 

शहादा — क्विंटल

आवक – 12

कमीत कमी दर – 4225

जास्तीत जास्त दर – 5349

सर्वसाधारण दर – 5325

 

औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 115

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5325

सर्वसाधारण दर – 5162

 

माजलगाव — क्विंटल

आवक – 669

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5351

सर्वसाधारण दर – 5200

 

चंद्रपूर — क्विंटल

आवक – 560

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5250

 

सिल्लोड — क्विंटल

आवक – 68

कमीत कमी दर – 4900

जास्तीत जास्त दर – 5200

सर्वसाधारण दर – 5000

 

कारंजा — क्विंटल

आवक – 3000

कमीत कमी दर – 4950

जास्तीत जास्त दर – 5360

सर्वसाधारण दर – 5260

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 248

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5400

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 155

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

मोर्शी — क्विंटल

आवक – 312

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5320

सर्वसाधारण दर – 5260

 

मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल

आवक – 160

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5000

 

राहता — क्विंटल

आवक – 118

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5430

सर्वसाधारण दर – 5350

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5350

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5350

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 34

कमीत कमी दर – 5340

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5355

 

सांगली लोकल क्विंटल

आवक – 150

कमीत कमी दर – 5500

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5600

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 899

कमीत कमी दर – 5099

जास्तीत जास्त दर – 5710

सर्वसाधारण दर – 5404

 

पैठण पिवळा क्विंटल

आवक – 2

कमीत कमी दर – 5251

जास्तीत जास्त दर – 5251

सर्वसाधारण दर – 5251