Soyabean Price Today आज “या” बाजार समिती मध्ये सोयाबीन ला मिळाला सर्वात जास्त दर, लगेच पहा आजचे दर.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Soyabean Price Today

 

लासलगाव – विंचूर — क्विंटल

आवक – 890

कमीत कमी दर – 3000

जास्तीत जास्त दर – 5540

सर्वसाधारण दर – 5400

 

शहादा — क्विंटल

आवक – 12

कमीत कमी दर – 4225

जास्तीत जास्त दर – 5349

सर्वसाधारण दर – 5325

 

औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 115

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5325

सर्वसाधारण दर – 5162

 

राहता — क्विंटल

आवक – 118

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5430

सर्वसाधारण दर – 5350

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5350

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5350

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 34

कमीत कमी दर – 5340

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5355

 

सांगली लोकल क्विंटल

आवक – 150

कमीत कमी दर – 5500

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5600

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 899

कमीत कमी दर – 5099

जास्तीत जास्त दर – 5710

सर्वसाधारण दर – 5404

 

कोपरगाव लोकल क्विंटल

आवक – 418

कमीत कमी दर – 4545

जास्तीत जास्त दर – 5426

सर्वसाधारण दर – 5325

 

मेहकर लोकल क्विंटल

आवक – 2250

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5550

सर्वसाधारण दर – 5100

 

जालना पिवळा क्विंटल

आवक – 4345

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5600

सर्वसाधारण दर – 5300

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 2931

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5520

सर्वसाधारण दर – 5335

 

यवतमाळ पिवळा क्विंटल

आवक – 651

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5390

सर्वसाधारण दर – 5195

 

मालेगाव पिवळा क्विंटल

आवक – 22

कमीत कमी दर – 5250

जास्तीत जास्त दर – 5381

सर्वसाधारण दर – 5301

 

चोपडा पिवळा क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5400

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5400

 

चिखली पिवळा क्विंटल

आवक – 2325

कमीत कमी दर – 4801

जास्तीत जास्त दर – 5651

सर्वसाधारण दर – 5226

 

हिंगणघाट पिवळा क्विंटल

आवक – 5587

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5495

सर्वसाधारण दर – 5010

 

बीड पिवळा क्विंटल

आवक – 80

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5421

सर्वसाधारण दर – 5267

 

वाशीम पिवळा क्विंटल

आवक – 6000

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 6400

सर्वसाधारण दर -5200

 

पैठण पिवळा क्विंटल

आवक – 2

कमीत कमी दर – 5251

जास्तीत जास्त दर – 5251

सर्वसाधारण दर – 5251

 

कळमनूरी पिवळा क्विंटल

आवक – 30

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 5000