Soyabean Price Today सोयाबीन बाजार भावामध्ये आज झाली मोठ्या प्रमाणात वाढ, लगेच पहा आजचे दर.

आजचे महाराष्ट्रातील संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव. Soyabean Price Today

बाजार समिती औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 12

कमीत कमी दर – 5175

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5287

 

बाजार समिती माजलगाव — क्विंटल

आवक – 1907

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

बाजार समिती कारंजा — क्विंटल

आवक – 5000

कमीत कमी दर – 4975

जास्तीत जास्त दर – 5465

सर्वसाधारण दर – 5225

 

श्रीगोंदा – घोगरगाव — क्विंटल

आवक – 32

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5200

 

परळी-वैजनाथ — क्विंटल

आवक – 500

जास्तीत जास्त दर – 5255

कमीत कमी दर – 5475

सर्वसाधारण दर – 5375

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 678

जास्तीत जास्त दर – 5000

कमीत कमी दर – 5499

सर्वसाधारण दर – 5340

 

रिसोड — क्विंटल

आवक – 900

जास्तीत जास्त दर – 5200

कमीत कमी दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5450

 

कन्न्ड — क्विंटल

आवक – 25

कमीत कमी दर – 5385

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5392

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 115

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5200

 

मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल

आवक – 150

कमीत कमी दर – 4600

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 4900

 

राहता — क्विंटल

आवक – 56

कमीत कमी दर – 4701

जास्तीत जास्त दर – 5421

सर्वसाधारण दर – 5300

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 36

कमीत कमी दर – 4605

जास्तीत जास्त दर – 5120

सर्वसाधारण दर – 5120

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 126

कमीत कमी दर – 3610

जास्तीत जास्त दर – 5425

सर्वसाधारण दर – 5225

 

नागपूर लोकल क्विंटल

आवक – 1013

कमीत कमी दर – 4550

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5150

 

राहूरी लोकल क्विंटल

आवक – 20

कमीत कमी दर – 3400

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 4400

 

अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल

आवक – 40

कमीत कमी दर – 4630

जास्तीत जास्त दर – 5296

सर्वसाधारण दर – 4991

 

मेहकर लोकल क्विंटल

आवक – 2400

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5100

 

लातूर पिवळा क्विंटल

आवक – 16700

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5961

सर्वसाधारण दर – 5580

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 3886

कमीत कमी दर – 4700

जास्तीत जास्त दर – 5600

सर्वसाधारण दर – 5300

 

यवतमाळ पिवळा क्विंटल

आवक – 571

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5345

सर्वसाधारण दर – 5172

 

मालेगाव पिवळा क्विंटल

आवक – 35

कमीत कमी दर – 5700

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5700

 

चिखली पिवळा क्विंटल

आवक – 2805

कमीत कमी दर – 4550

जास्तीत जास्त दर – 5800

सर्वसाधारण दर – 5175

 

बीड पिवळा क्विंटल

आवक – 1

कमीत कमी दर – 4900

जास्तीत जास्त दर – 4900

सर्वसाधारण दर – 4900

 

वाशीम पिवळा क्विंटल

आवक – 6000

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 6001

सर्वसाधारण दर – 5300