Soyabean Rate सोयाबीन बाजार भाव वाढले, पहा कोणत्या कुठल्या बाजार समितीमध्ये किती मिळाला सोयाबीनला दर.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Aajche soyabean bajar bhav

 

अहमदनगर — क्विंटल

आवक – 320

कमीत कमी दर – 4300

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 4875

 

जळगाव — क्विंटल

आवक – 140

कमीत कमी दर – 5275

जास्तीत जास्त दर – 5420

सर्वसाधारण दर – 5420

 

औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 20

कमीत कमी दर – 4900

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5100

 

माजलगाव — क्विंटल

आवक – 523

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5251

 

राहूरी -वांबोरी — क्विंटल

आवक – 14

कमीत कमी दर – 5001

जास्तीत जास्त दर – 5375

सर्वसाधारण दर – 5188

 

उदगीर — क्विंटल

आवक – 4800

कमीत कमी दर – 5400

जास्तीत जास्त दर – 5481

सर्वसाधारण दर – 5440

 

कारंजा — क्विंटल

आवक – 2500

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5475

सर्वसाधारण दर – 5275

 

परळी-वैजनाथ — क्विंटल

आवक – 600

कमीत कमी दर – 5201

जास्तीत जास्त दर – 5451

सर्वसाधारण दर – 5351

 

वैजापूर — क्विंटल

आवक – 12

कमीत कमी दर – 5120

जास्तीत जास्त दर – 5200

सर्वसाधारण दर – 5150

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 85

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5200

 

राहता — क्विंटल

आवक – 24

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5420

सर्वसाधारण दर – 5341

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5265

जास्तीत जास्त दर – 5265

सर्वसाधारण दर – 5265

 

गंगापूर हायब्रीड क्विंटल

आवक – 7

कमीत कमी दर – 2200

जास्तीत जास्त दर – 4961

सर्वसाधारण दर – 3580

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 46

कमीत कमी दर – 5235

जास्तीत जास्त दर – 5405

सर्वसाधारण दर – 5265

 

अमरावती लोकल क्विंटल

आवक – 4698

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5329

सर्वसाधारण दर – 5214

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 505

कमीत कमी दर – 4855

जास्तीत जास्त दर – 5476

सर्वसाधारण दर – 5165

 

कोपरगाव लोकल क्विंटल

आवक – 246

कमीत कमी दर – 4545

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5353

 

अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल

आवक – 17

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5227

सर्वसाधारण दर – 5000

 

वडूज पांढरा क्विंटल

आवक – 25

कमीत कमी दर – 5500

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5600

 

जालना पिवळा क्विंटल

आवक – 5125

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5475

सर्वसाधारण दर – 5350

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 4743

कमीत कमी दर – 4300

जास्तीत जास्त दर – 5495

सर्वसाधारण दर – 5250

 

मालेगाव पिवळा क्विंटल

आवक – 19

कमीत कमी दर – 5280

जास्तीत जास्त दर – 5442

सर्वसाधारण दर – 5360

 

आर्वी पिवळा क्विंटल

आवक – 92

कमीत कमी दर – 4550

जास्तीत जास्त दर – 5480

सर्वसाधारण दर – 5150

 

चिखली पिवळा क्विंटल

आवक – 1722

कमीत कमी दर – 4790

जास्तीत जास्त दर – 5601

सर्वसाधारण दर – 5195