Soybean Rate Today चांगली बातमी.!! आवक कमी झाल्याने वाढले सोयाबीनचे दर, पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Soyabean Price Today

लासलगाव – विंचूर — क्विंटल

आवक – 350

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 5480

सर्वसाधारण दर – 5400

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 26

कमीत कमी दर – 5195

जास्तीत जास्त दर – 5195

सर्वसाधारण दर – 5195

 

नागपूर लोकल क्विंटल

आवक – 908

कमीत कमी दर – 4451

जास्तीत जास्त दर – 5330

सर्वसाधारण दर – 5110

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 806

कमीत कमी दर – 4900

जास्तीत जास्त दर – 5535

सर्वसाधारण दर – 5217

 

लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल

आवक – 150

कमीत कमी दर – 3000

जास्तीत जास्त दर – 5533

सर्वसाधारण दर – 5480

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 3453

कमीत कमी दर – 4575

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5300

 

वाशीम पिवळा क्विंटल

आवक – 4500

कमीत कमी दर – 4650

जास्तीत जास्त दर – 6500

सर्वसाधारण दर – 5800

 

वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल

आवक – 600

कमीत कमी दर – 5150

जास्तीत जास्त दर – 5470

सर्वसाधारण दर – 5325

 

पैठण पिवळा क्विंटल

आवक – 6

कमीत कमी दर – 4881

जास्तीत जास्त दर – 5121

सर्वसाधारण दर – 5000

 

भोकर पिवळा क्विंटल

आवक – 124

कमीत कमी दर – 2725

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 4037

 

मलकापूर पिवळा क्विंटल

आवक – 315

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5320

सर्वसाधारण दर – 5205

 

सावनेर पिवळा क्विंटल

आवक – 25

कमीत कमी दर – 5255

जास्तीत जास्त दर – 5409

सर्वसाधारण दर – 5350

 

गेवराई पिवळा क्विंटल

आवक – 54

कमीत कमी दर – 4991

जास्तीत जास्त दर – 5271

सर्वसाधारण दर – 5130

 

परतूर पिवळा क्विंटल

आवक – 104

कमीत कमी दर – 5330

जास्तीत जास्त दर – 5440

सर्वसाधारण दर – 5400

 

देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल

आवक – 25

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5000

 

मुरुम पिवळा क्विंटल

आवक – 398

कमीत कमी दर – 4811

जास्तीत जास्त दर – 5366

सर्वसाधारण दर – 5088

 

पांढरकवडा पिवळा क्विंटल

आवक – 35

कमीत कमी दर – 5150

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5250

 

उमरखेड पिवळा क्विंटल

आवक – 100

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल

आवक – 560

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

सिंदी पिवळा क्विंटल

आवक – 77

कमीत कमी दर – 4435

जास्तीत जास्त दर – 5380

सर्वसाधारण दर – 5240