Today Cotton Price आज वाढले कापसाचे भाव, शेतकरी होणार मालामाल, लगेच पहा आजचे नवीन दर.

Aajche Kapus bajar bhav 

भोकर — क्विंटल

आवक – 89

कमीत कमी दर – 8185

जास्तीत जास्त दर – 8450

सर्वसाधारण दर – 8318

 

सावनेर — क्विंटल

आवक – 2600

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8551

सर्वसाधारण दर – 8400

 

किनवट — क्विंटल

आवक – 112

कमीत कमी दर – 7900

जास्तीत जास्त दर – 8100

सर्वसाधारण दर – 8000

 

राळेगाव — क्विंटल

आवक – 2000

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8420

सर्वसाधारण दर – 8300

 

सिरोंचा — क्विंटल

आवक – 5

कमीत कमी दर – 8000

जास्तीत जास्त दर – 8300

सर्वसाधारण दर – 8200

 

हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 55

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8400

 

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 415

कमीत कमी दर – 8300

जास्तीत जास्त दर – 8400

सर्वसाधारण दर – 8350

 

बार्शी – टाकळी एचडीएचवाय – लांब स्टेपल क्विंटल आवक – 152

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8200

सर्वसाधारण दर – 8200

 

जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल

आवक – 70

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8800

सर्वसाधारण दर – 8610

 

उमरेड लोकल क्विंटल

आवक – 452

कमीत कमी दर – 8270

जास्तीत जास्त दर – 8380

सर्वसाधारण दर – 8300

 

देउळगाव राजा लोकल क्विंटल

आवक – 150

कमीत कमी दर – 8000

जास्तीत जास्त दर – 8255

सर्वसाधारण दर – 8100

 

काटोल लोकल क्विंटल

आवक – 100

कमीत कमी दर – 8100

जास्तीत जास्त दर – 8500

सर्वसाधारण दर – 8300

 

सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल

आवक – 260

कमीत कमी दर – 8500

जास्तीत जास्त दर – 8575

सर्वसाधारण दर – 8540

 

हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल

आवक – 1300

कमीत कमी दर – 8200

जास्तीत जास्त दर – 8565

सर्वसाधारण दर – 8380