Today Soyabean Price सोयाबीनचे दर बदलले, पहा आजचे प्रमुख बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजार भाव.

Aajche soyabean bajar bhav 

अमरावती — क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5450

जास्तीत जास्त दर – 5600

सर्वसाधारण दर – 5525

 

जळगाव — क्विंटल

आवक – 15

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5200

सर्वसाधारण दर – 5200

 

शहादा — क्विंटल

आवक – 94

कमीत कमी दर – 5246

जास्तीत जास्त दर – 5431

सर्वसाधारण दर – 5325

 

औरंगाबाद — क्विंटल

आवक – 35

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5375

सर्वसाधारण दर – 5187

 

माजलगाव — क्विंटल

आवक – 552

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5385

सर्वसाधारण दर – 5300

 

सिल्लोड — क्विंटल

आवक – 80

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5350

 

कारंजा — क्विंटल

आवक – 2500

कमीत कमी दर – 5050

जास्तीत जास्त दर – 5425

सर्वसाधारण दर – 5275

 

श्रीरामपूर — क्विंटल

आवक – 31

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5150

 

सेलु — क्विंटल

आवक – 275

कमीत कमी दर – 4300

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5350

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 160

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

राहता — क्विंटल

आवक – 62

कमीत कमी दर – 4101

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5305

 

धुळे हायब्रीड क्विंटल

आवक – 34

कमीत कमी दर – 5300

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5300

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 141

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5540

सर्वसाधारण दर – 5395

 

अमरावती लोकल क्विंटल

आवक – 5655

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5371

सर्वसाधारण दर – 5185

 

नागपूर लोकल क्विंटल

आवक – 1220

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5456

सर्वसाधारण दर – 5217

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 600

कमीत कमी दर – 5030

जास्तीत जास्त दर – 5611

सर्वसाधारण दर – 5320

 

मेहकर लोकल क्विंटल

आवक – 1950

कमीत कमी दर – 4700

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5300

 

परांडा नं. १ क्विंटल

आवक – 3

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 5000

 

लातूर पिवळा क्विंटल

आवक – 9180

कमीत कमी दर – 5301

जास्तीत जास्त दर – 5802

सर्वसाधारण दर – 5600

 

जालना पिवळा क्विंटल

आवक – 5517

कमीत कमी दर – 4200

जास्तीत जास्त दर – 5550

सर्वसाधारण दर – 5300

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 4297

कमीत कमी दर – 4395

जास्तीत जास्त दर – 5625

सर्वसाधारण दर – 5300

 

यवतमाळ पिवळा क्विंटल

आवक – 646

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5250