Today Soyabean Prices सोयाबीन बाजार भावामध्ये झाला बदल, पहा कुठल्या बाजार समितीमध्ये किती मिळाला सोयाबीनला दर.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Aajche soyabean bajar bhav

 

शहादा — क्विंटल

आवक – 37

कमीत कमी दर – 5351

जास्तीत जास्त दर – 5440

सर्वसाधारण दर – 5396

 

राहूरी -वांबोरी — क्विंटल

आवक – 36

कमीत कमी दर – 5201

जास्तीत जास्त दर – 5320

सर्वसाधारण दर – 5275

 

सिल्लोड — क्विंटल

आवक – 45

कमीत कमी दर – 5300

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5350

 

कारंजा — क्विंटल

आवक – 7000

कमीत कमी दर – 4975

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5210

 

अचलपूर — क्विंटल

आवक – 55

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5200

सर्वाढरण दर – 5150

 

श्रीगोंदा — क्विंटल

आवक – 15

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 5000

 

परळी-वैजनाथ — क्विंटल

आवक – 1300

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5391

सर्वसाधारण दर – 5351

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 80

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5200

 

राहता — क्विंटल

आवक – 82

कमीत कमी दर – 4676

जास्तीत जास्त दर – 5362

सर्वसाधारण दर – 5300

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 305

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 5460

सर्वसाधारण दर – 5205

 

अमरावती लोकल क्विंटल

आवक – 8466

कमीत कमी दर – 4900

जास्तीत जास्त दर – 5236

सर्वसाधारण दर – 5068

 

नागपूर लोकल क्विंटल

आवक – 757

कमीत कमी दर – 4651

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5137

 

मेहकर लोकल क्विंटल

आवक – 2350

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5200

 

लातूर पिवळा क्विंटल

आवक – 8635

कमीत कमी दर – 5211

जास्तीत जास्त दर – 5755

सर्वसाधारण दर – 5560

 

जालना पिवळा क्विंटल

आवक – 6773

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5250

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 6130

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 5450

सर्वसाधारण दर – 5300

 

यवतमाळ पिवळा क्विंटल

आवक – 936

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5370

सर्वसाधारण दर – 5185

 

चोपडा पिवळा क्विंटल

आवक – 17

कमीत कमी दर – 4912

जास्तीत जास्त दर – 5442

सर्वसाधारण दर – 5412

 

चिखली पिवळा क्विंटल

आवक – 2883

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5551

सर्वसाधारण दर – 5025

 

वाशीम पिवळा क्विंटल

आवक – 6000

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5000

 

वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल

आवक – 1200

कमीत कमी दर – 4950

जास्तीत जास्त दर – 5425

सर्वसाधारण दर – 5000

 

भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल

आवक – 12

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5250

 

भोकर पिवळा क्विंटल

आवक – 105

कमीत कमी दर – 5025

जास्तीत जास्त दर – 5313

सर्वसाधारण दर – 5169

 

हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल

आवक – 460

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5250

 

वणी पिवळा क्विंटल

आवक – 862

कमीत कमी दर – 5075

जास्तीत जास्त दर – 5320

सर्वसाधारण दर – 5210

 

सावनेर पिवळा क्विंटल

आवक – 31

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5260

सर्वसाधारण दर – 5150

 

परतूर पिवळा क्विंटल

आवक – 121

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5435

सर्वसाधारण दर – 5400

 

गंगाखेड पिवळा क्विंटल

आवक – 55

कमीत कमी दर – 5400

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5400

 

चांदूर बझार पिवळा क्विंटल

आवक – 569

कमीत कमी दर – 4481

जास्तीत जास्त दर – 5316

सर्वसाधारण दर – 5053