Today Soyabean Rate सोयाबीन बाजार भाव बदलले, पहा कोणत्या बाजार समितीमध्ये किती मिळाला सोयाबीनला दर.

आजचे महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव. Aajche soyabean bajar bhav

अहमदनगर — क्विंटल

आवक – 516

कमीत कमी दर – 4000

जास्तीत जास्त दर – 5375

सर्वसाधारण दर – 4687

 

जळगाव — क्विंटल

आवक – 55

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5250

सर्वसाधारण दर – 5250

 

माजलगाव — क्विंटल

आवक – 808

कमीत कमी दर – 4400

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5251

 

पाचोरा — क्विंटल

आवक – 200

कमीत कमी दर – 5175

जास्तीत जास्त दर – 5360

सर्वसाधारण दर – 5211

 

सिल्लोड — क्विंटल

आवक – 9

कमीत कमी दर – 5200

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

उदगीर — क्विंटल

आवक – 7400

कमीत कमी दर – 5420

जास्तीत जास्त दर – 5476

सर्वसाधारण दर – 5448

 

कारंजा — क्विंटल

आवक – 4500

कमीत कमी दर – 4975

जास्तीत जास्त दर – 5375

सर्वसाधारण दर – 5210

 

परळी-वैजनाथ — क्विंटल

आवक – 700

कमीत कमी दर – 5281

जास्तीत जास्त दर – 5416

सर्वसाधारण दर – 5325

 

मुदखेड — क्विंटल

आवक – 15

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5250

सर्वसाधारण दर – 5150

 

तुळजापूर — क्विंटल

आवक – 125

कमीत कमी दर – 5100

जास्तीत जास्त दर – 5300

सर्वसाधारण दर – 5200

 

मोर्शी — क्विंटल

आवक – 700

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5350

सर्वसाधारण दर – 5175

 

राहता — क्विंटल

आवक – 53

कमीत कमी दर – 5300

जास्तीत जास्त दर – 5392

सर्वसाधारण दर – 5350

 

आष्टी-जालना काळा क्विंटल

आवक – 2

कमीत कमी दर – 4400

जास्तीत जास्त दर – 4400

सर्वसाधारण दर – 4400

 

सोलापूर लोकल क्विंटल

आवक – 92

कमीत कमी दर – 5225

जास्तीत जास्त दर – 5485

सर्वसाधारण दर – 5345

 

नागपूर लोकल क्विंटल

आवक – 882

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 5410

सर्वसाधारण दर – 5245

 

अमळनेर लोकल क्विंटल

आवक – 25

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5215

सर्वसाधारण दर – 5215

 

हिंगोली लोकल क्विंटल

आवक – 1100

कमीत कमी दर – 4800

जास्तीत जास्त दर – 5360

सर्वसाधारण दर – 5080

 

कोपरगाव लोकल क्विंटल

आवक – 416

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5376

सर्वसाधारण दर – 5320

 

मेहकर लोकल क्विंटल

आवक – 1320

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5100

 

जालना पिवळा क्विंटल

आवक – 5278

कमीत कमी दर – 4500

जास्तीत जास्त दर – 5400

सर्वसाधारण दर – 5300

 

अकोला पिवळा क्विंटल

आवक – 4702

कमीत कमी दर – 4400

जास्तीत जास्त दर – 5435

सर्वसाधारण दर – 5265

 

यवतमाळ पिवळा क्विंटल

आवक – 470

कमीत कमी दर – 5000

जास्तीत जास्त दर – 5340

सर्वसाधारण दर – 5170

 

चिखली पिवळा क्विंटल

आवक – 2346

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5225

 

बीड पिवळा क्विंटल

आवक – 66

कमीत कमी दर – 4650

जास्तीत जास्त दर – 5381

सर्वसाधारण दर – 5209

 

वाशीम पिवळा क्विंटल

आवक – 4500

कमीत कमी दर – 4750

जास्तीत जास्त दर – 6100

सर्वसाधारण दर – 5100